2ΓΒ/2023 ΑΣΕΠ: 1.812 μόνιμοι υπάλληλοι ΤΕ

ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΒ/2023 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη 2ΓΒ/2023 ΑΣΕΠ για 1.812 μόνιμες θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία και λοιπούς δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες! Οι θέσεις αφορούν τους επιτυχόντες του μέγαλου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022 και συγκεκριμένα όσων εντάσσονται στη βαθμίδα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ειδικότητες που ζητούνται είναι η εξής:

ΤΕ Αρχειονόμων Βιβλιοηθηκονόμων

ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

ΤΕ Γεωπονίας/Τεχνολόγων Γεωπονίας

ΤΕ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας/ΤΕ Τοπογράφων

ΤΕ Δασοπονίας

ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού/Διοικητικού Οικονομικού

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ΤΕ Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων/ ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

ΤΕ Ηλεκτρολόγων

ΤΕ Ηλεκτρονικών ΤΕ Ιχθυοκομίας-Αλιείας/Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας-Αλιείας

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας/Επιμελητών Ανηλίκων/Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

ΤΕ Μηχανολόγών

ΤΕ Μηχανικών Αυτοματισμού

ΤΕ Λογιστών/Οικονομικού Λογιστικού/Λογιστικού/Οικονομικού

ΤΕ Περιβάλλοντος

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων


👉 Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης 2Γβ/2023 ΑΣΕΠ!

✅ Κόστος: 28Ε (συμπεριλαμβάνεται e-paravolo)

📆 Αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ


Αναλαμβάνουμε το Μητρώο σου στο ΑΣΕΠ!

Το μητρώο ΑΣΕΠ συνιστά την ηλεκτρονική ταυτότητα του υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ. Η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση των απαραίτητων, ανάλογα με την προκήρυξη, δικαιολογητικών, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των δύο σταδίων (Α και Β), καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και μοριοδότησης του υποψηφίου! Πρέπει να τονίσουμε πως σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης του μητρώου ΑΣΕΠ είτε η μοριοδότηση είναι ελλιπής και λανθασμένη είτε η αίτηση δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη!

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ήδη για τις προκηρύξεις που αφορούν τους υποψήφιους οι οποίοι βρίσκονται στους πίνακες των επιτυχόντων του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022, η διαδικασία υποβολής αίτησης συμπεριλαμβάνει Α και Β στάδιο μαζί. Με άλλα λόγια συγχρόνως με τη συμπλήρωση της αίτησης γίνεται και η καταχώρηση και ανάρτηση των δικαιολογητικών. Οπότε, η ορθή και άμεση συμπλήρωση του μητρώου ΑΣΕΠ κρίνεται αναγκαία! Άλλωστε, όπως όλα δείχνουν, δρομολογείται το νέο αυτό σύστημα για όλες τις προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ!


👉 Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση του Μητρώου ΑΣΕΠ!

✅ Κόστος: 20Ε


Τι καταχωρούμε στο Μητρώο ΑΣΕΠ;

Στο μητρώο ΑΣΕΠ καταχωρούνται όλα τα έγγραφα/δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε προκήρυξη σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ!

Ενδεικτικά καταχωρούνται τα εξής: ΑΔΤ, Τίτλοι Σπουδών όλων των βαθμίδων, Ξένες Γλώσσες, Πιστοποιήσεις Η/Υ κ.α., Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Επιμορφώσεις, Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος, Σεμινάρια κ.α.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Την ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση των δικαιολογητικών σας στο Μητρώο ΑΣΕΠ!

Την επικαιροποίηση του φακέλου σας στο Μητρώο ΑΣΕΠ!

 

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 – 16.00 στο 2314021737 & 6945184205, καθώς και στο kentropoliti@gmail.com όλο το 24ωρο!

👉 Like και Follow στα Social Media του γραφείου μας για άμεση ενημέρωση!

Facebook: https://bit.ly/kentro-politi_fb

Instagram: https://bit.ly/kentro-politi