Skip to main content
23140 21737 & 6945184205

1Κ/2024 ΑΣΕΠ: 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

1Κ/2024 ΑΣΕΠ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ 1.213 ΘΕΣΕΙΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων της προκήρυξης 1Κ/2024 ΑΣΕΠ για 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία. Οι θέσεις αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ & ΔΕ) και η κατανομή τους έχει ως εξής:

208 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ

218 θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ

787 θέσεις για τον Κλάδο ΔΕ

Αρμοδιότητες Προσωπικού:

Οι αρμοδιότητες του προσωπικού δημοτικής αστυνομίας αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 5003/2022 (Α’ 230). Συγκεκριμένα προβλέπεται ομαδοποίηση αρμοδιοτήτων σε τρεις κατηγορίες, με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και τη συχνότητα άσκησής τους. Ενδεικτικά και ανά κατηγορία η δημοτική αστυνομία:

Ελέγχει την τήρηση κάθε είδους κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και επιβάλλει τα αντί στοιχα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται για την παραβίαση των διατάξεών τους, ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις σε καταστήματα ή επιχειρήσεις αρμοδιότητας του οικείου δήμου, συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία του οικείου Δήμου,προστατεύει τη δημοτική περιουσία από πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην αδειοδότηση καταστημάτων, όπως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, καταστημάτων ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων, στην ηχορύπανση, στην κοινή ησυχία και στη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε δώματα ή υπαίθριους χώρους κτιρίων, σύμφωνα με τις οικείες αστυνομικές διατάξεις και σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών καταστημάτων και στη λειτουργία εμποροπανηγύρεων, εποχικών υπαίθριων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι πλέον οι δημοτικοί αστυνομικοί προβλέπεται ότι φέρουν ειδικό εξοπλισμό, όπως αστυνομικές ράβδους και χειροπέδες και έχουν τη δυνατότητα διενέργειας συλλήψεων. Οι αρμοδιότητες μπορεί να ασκούνται καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε τρεις (3) βάρδιες (πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή), όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού. Το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή του, σε κάθε τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις εντολές των προϊσταμένων.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2004 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ήτοι να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ό) έτος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο ηλικίας και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.

2) Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες.

3) Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας ή ακαδημαϊκής ισοδυναμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.


🗂️ Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης!

💶 Κόστος: 35 (συμπεριλαμβάνεται το e-paravolo)

📆 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 27/03/2024


Αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες:

Οι αθλητικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16’’ (μία προσπάθεια)]. β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20’’ (μία προσπάθεια)]. γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)]. δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)]. ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι) [παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 5003/2022(Α’ 30)].

Σε περίπτωση που υποψήφιος, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, παρουσιάσει κώλυμα ή τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός ή το κώλυμα βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον υποψήφιο αναβολή εξέτασης σε άλλη ημερομηνία, μια μόνο φορά και για εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις ως άνω αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. Οι υποψήφιοι, που δεν κρίνονται υγιείς κατά τις υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή αποτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες ή δεν προσέρχονται σε κάποια από αυτές, αποκλείονται από την περαιτέρω δοκιμασία.

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες Δευτέρα με Παρασκευή 09.30 – 14.30 στο 2314021737 & 6945184205, καθώς και στο kentropoliti@gmail.com όλο το 24ωρο!

👉 Like και Follow στα Social Media του γραφείου μας για άμεση ενημέρωση!

Facebook: https://bit.ly/kentro-politi_fb

Instagram: https://bit.ly/kentro-politi