Δικαστική Αστυνομία: Προσλήψεις για πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ

ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη για τη Δικαστική Αστυνομία. Το νεοσύστατο σώμα αναμένεται να στελεχωθεί με 800 μόνιμους υπαλλήλους! Συγκεκριμένα σύμφωνα με το εκδοθέν ΦΕΚ η κατανομή των 800 μόνιμων θέσεων στη Δικαστική Αστυνομία έχει ως εξής:

  1. Για το πολιτικό προσωπικό: 170 θέσεις για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
  2. Για το αστυνομικό προσωπικό: 630 θέσεις για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Αναλυτικά οι ειδικότητες του πολιτικού προσωπικού:

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού

ΠΕ Διοικητικού/Νομικών

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Περιβάλλοντος

ΠΕ Πληροφορικής

ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Δασολογία)

ΤΕ Πληροφορικής

Σημαντική παράμετρος:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ορισμένα πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ δύναται να υποβάλουν δύο αιτήσεις ή να επιλέξουν διαφορετικούς κωδικούς θέσεων! Αυτό σημαίνει πως ένα υποψήφιος που θα κάνει μία αίτηση ως ΠΕ Διοικητικό/Οικονομικό είτε θα μπορεί να υποβάλλει και δεύτερη αίτηση ως αστυνομικό προσωπικό είτε θα μπορεί να κάνει την επιλογή μέσω διαφορετικού κωδικού θέσης!


👉 Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης!

✅ Κόστος: 28Ε ανά αίτηση (συμπεριλαμβάνεται e-paravolo + Φ.Π.Α.)

📆 Αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ


Κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Ηλικιακό όριο: Σύμφωνα με το ΦΕΚ, “ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού το δέκατο ένατο (19ο) έτος. Για το προσωπικό του αστυνομικού τομέα ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος. Ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου
έτους για το ανώτατο όριο.

Σωματικά προσόντα: Σύμφωνα με το ΦΕΚ “το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πρέπει να έχει ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα. Το προσωπικό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει στο σώμα δερματοστιξία, η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

Αναλαμβάνουμε το Μητρώο σου στο ΑΣΕΠ!

Το μητρώο ΑΣΕΠ συνιστά την ηλεκτρονική ταυτότητα του υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ. Η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση των απαραίτητων, ανάλογα με την προκήρυξη, δικαιολογητικών, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των δύο σταδίων (Α και Β), καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και μοριοδότησης του υποψηφίου! Πρέπει να τονίσουμε πως σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης του μητρώου ΑΣΕΠ είτε η μοριοδότηση είναι ελλιπής και λανθασμένη είτε η αίτηση δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη!

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ήδη για τις προκηρύξεις που αφορούν τους υποψήφιους οι οποίοι βρίσκονται στους πίνακες των επιτυχόντων του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022, η διαδικασία υποβολής αίτησης συμπεριλαμβάνει Α και Β στάδιο μαζί. Με άλλα λόγια συγχρόνως με τη συμπλήρωση της αίτησης γίνεται και η καταχώρηση και ανάρτηση των δικαιολογητικών. Οπότε, η ορθή και άμεση συμπλήρωση του μητρώου ΑΣΕΠ κρίνεται αναγκαία! Άλλωστε, όπως όλα δείχνουν, δρομολογείται το νέο αυτό σύστημα για όλες τις προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ!


👉 Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση του Μητρώου ΑΣΕΠ!

✅ Κόστος: 20Ε


Τι καταχωρούμε στο Μητρώο ΑΣΕΠ;

Στο μητρώο ΑΣΕΠ καταχωρούνται όλα τα έγγραφα/δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε προκήρυξη σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ!

Ενδεικτικά καταχωρούνται τα εξής: ΑΔΤ, Τίτλοι Σπουδών όλων των βαθμίδων, Ξένες Γλώσσες, Πιστοποιήσεις Η/Υ κ.α., Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Επιμορφώσεις, Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος, Σεμινάρια κ.α.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Την ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση των δικαιολογητικών σας στο Μητρώο ΑΣΕΠ!

Την επικαιροποίηση του φακέλου σας στο Μητρώο ΑΣΕΠ!

 

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 – 16.00 στο 2314021737 & 6945184205, καθώς και στο kentropoliti@gmail.com όλο το 24ωρο!

👉 Like και Follow στα Social Media του γραφείου μας για άμεση ενημέρωση!

Facebook: https://bit.ly/kentro-politi_fb

Instagram: https://bit.ly/kentro-politi