ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Προκήρυξη Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ της προκήρυξης 2Γ/2022, το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής , «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου οι επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2/12/2022 – 20/12/2022

α) Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον γραπτό διαγωνισμό;

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 33 ειδικότητες για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 23 για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Υπάρχουν, όμως, δύο ειδικότητες, μία για κάθε κατηγορία που κάνουν δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για τους υποψήφιους ΠΕ, δεκτά γίνονται όλα τα πτυχία στην ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ.

Για τους υποψήφιους ΤΕ, δεκτά γίνονται όλα τα πτυχία στην ειδικότητα: ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

Πιο αναλυτικά οι ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ:

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

ΤΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ/ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ/ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ/ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

β) Ποια είναι η διαδικασία μετά την αίτηση;

Το Α.Σ.Ε.Π. μετά την υποβολή των αιτήσεων καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα συμμετεχόντων κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί.

Οι υποψήφιοι εν συνεχεία θα πρέπει να διαγωνιστούν γραπτώς. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες:


α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα γνωστοποιούνται εγκαίρως, με ανακοινώσεις του Α.Σ.Ε.Π.

γ) Πώς θα λειτουργεί το σύστημα με τους πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων;

Από τη στιγμή που θα εκδοθούν οι πίνακες βαθμολογίας/κατάταξης, θα ακολουθήσουν νέες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε φορείς του δημοσίου τομέα. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με την ειδίκευση και την κατηγορία τους, δηλαδή ΠΕ ή ΤΕ, θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο kentropoliti@gmail.com όλο το 24ωρο ή στο +30 6945184205 καθημερινά 10.00 – 14.00.