Ετικέτα: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Λαογραφικό/Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης: Προσλήψεις 9 ατόμων στη Θεσσαλονίκη

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη εννιά (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021, «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τΑ/15-1-2021), όπως ισχύει. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28/03/2023 έως 06/04/2023 Κόστος υποβολής αιτήσεων: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) Συγκεκριμένα,...

Συνεχίστε την ανάγνωση

9Κ/2022 ΑΣΕΠ: 173 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Υποψήφιοι 7 ειδικοτήτων -κυρίως διοικητικοί- συμμετέχουν στη νέα μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ (9Κ/2022) για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων. Η νέα προκήρυξη αναμένεται από μέρα σε μέρα να δημοσιευθεί ολόκληρη στο Εθνικό Τυπογραφείο. Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι ο σημαντικός αριθμός θέσεων για διοικητικούς τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι θέσεις των διοικητικών κατανέμονται σε 13 περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Η κατανομή των θέσεων ανά περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχει ως εξής: Κατηγορία ΠΕ: ΠΕ Διοικητικού –...

Συνεχίστε την ανάγνωση