Ετικέτα: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΟΣΕ 1/2022: Προκήρυξη 90 θέσεων κατηγορίας ΔΕ

Ο ΟΣΕ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα (90) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), και ειδικότερα τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, τριάντα έξι (36) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες, πέντε (5) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί, δέκα (10) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι και πέντε (5) θέσεωνειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/12/2022...

Συνεχίστε την ανάγνωση

9Κ/2022 ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την πρόσληψη 173 ατόμων στον ΕΦΚΑ!

Ολόκληρη την προκήρυξη 9Κ/2022 δημοσιοποίησε πριν από λίγο το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο. Θα προσληφθούν 173 μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 09/01/2023 – 25/01/2023 Αναλυτικά οι Κατηγορίες/Ειδικότητες: Κατηγορία ΠΕ – ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Τρίπολη, Αχαϊα, Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λάρισα, Λευκάδα, Ροδόπη, Σύρο, Λαμία) – ΠΕ Μηχανικών (Αθήνα) –...

Συνεχίστε την ανάγνωση

9Κ/2022 ΑΣΕΠ: 173 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Υποψήφιοι 7 ειδικοτήτων -κυρίως διοικητικοί- συμμετέχουν στη νέα μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ (9Κ/2022) για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων. Η νέα προκήρυξη αναμένεται από μέρα σε μέρα να δημοσιευθεί ολόκληρη στο Εθνικό Τυπογραφείο. Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι ο σημαντικός αριθμός θέσεων για διοικητικούς τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι θέσεις των διοικητικών κατανέμονται σε 13 περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Η κατανομή των θέσεων ανά περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχει ως εξής: Κατηγορία ΠΕ: ΠΕ Διοικητικού –...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δημοτική Αστυνομία – ΑΣΕΠ: Έρχονται προσλήψεις 1.264 μονίμων!

Ένα βήμα πριν την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 1.264 μονίμων στη Δημοτική Αστυνομία -με διαδικασίες ΑΣΕΠ- βρίσκεται το υπουργείο Εσωτερικών. Η τροπολογία για την αναμόρφωση και ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση στις Επιτροπές της Βουλής και αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια στις 12 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά αναμένεται να αποσταλεί η προκήρυξη στο ΑΣΕΠ για τελική επεξεργασία και έκδοση. Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Γίνονται δεκτοί, όλοι οι...

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΑΣΕΠ 4Κ/2022: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών

Συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 28/11 – 09/12 Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική...

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Προκήρυξη Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ της προκήρυξης 2Γ/2022, το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής , «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου οι επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή...

Συνεχίστε την ανάγνωση